Behållare & Tankar

Kolsyreavdrivare

Kolsyreavdrivare

Kolsyreavdrivare, SS 2343, beställd av Water Processing Sweden AB

Isolerade tankar

Tankar

Syrafast dubbelmantlade och isolerade tankar diameter 1300 mm, levererade till Arom AB Konfektyrfabriken.