REFERENSER

Kompressoranläggning

Kompressoranläggning

Kompressoranläggning levererad till AxFlow AS i Oslo, Norge.

Korgsil

Korgsil

Korgsil KBI-250 beställd av Filterteknik b.w. AB, levererad till Iggesund Paperboard AB.

Lamellseparator

Lamellseparator beställd av Vivex Separation AB, Tumba

avskiljare

Avskiljare samt separator

Avskiljare NK18, samt en separator NVA-1 i syrefast stål, beställd av Nash Elma Scandinavia AB

Kolsyreavdrivare

Kolsyreavdrivare

Kolsyreavdrivare, SS 2343, beställd av Water Processing Sweden AB

Isolerade tankar

Tankar

Syrafast dubbelmantlade och isolerade tankar diameter 1300 mm, levererade till Arom AB Konfektyrfabriken.