Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom svetsning

003

Vi har lång erfarenhet av svetsning i svart, rosfritt och syrafast material. Våra svetsmetoder är MMA, Mig/Mag, Tig och punktsvets och våra svetsarna är certifierade enligt SS-EN 287.

Svetsning är en fogningsteknik som innebär att man hettar upp metallstycken och sammanfogar dem genom en sammansmältning. En stor del av vår tillverkning har krav på licenssvetsning. Tryckkärlen besiktas normalt av tredjepartsorgan före leverans.

Våra olika metoder inom svetsning

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap inom metoderna som beskrivs nedan. Kontakta oss idag om du vill veta mer om respektive metod och vilka lösningar som lämpar sig bäst för dig.

MMA/Bågsvets

MMA (Manuell Metal Arc) manuell metallbågsvetsning, även kallad bågsvetsning, är den mest välkända svetsmetoden. Elektroden består av en kärntråd som har ett utvändigt hölje. Vid svetsning tänds en ljusbåge mellan elektroden och svetsfogen där bågen smälter elektroden varvid höljet bildar en skyddande slagg. MMA kan användas till de flesta metaller med en lång rad av legeringsämnen. Förutom till de låg- och olegerade stålkvalitéerna används metoden även i stor utsträckning till rostfria-austenitiska och duplexa stål samt till nickelbasstål.

MIG/MAG

Gasmetallbågsvetsning GMAW (Gas Metal Arc Welding) är mer känd som MIG- eller MAG-svetsning. Metoden bygger på att en trådelektrod eller rörelektrod löpande matas med en mekanisk drivanordning fram till ett ”pistolhandtag”. När ljusbågen etablerats smälts elektroden kontinuerligt i en skyddsgas som tränger undan skadlig atmosfär för att skydda smältpoolen från att oxidera under smältfas.

TIG

TIG står för Tungsten Inert Gas och det som utmärker TIG-svetsning är att elektroden inte förbrukas. Elektroden är för det mesta gjord av en typ av volframlegering och oftast tillsätts material för att få en svets. Ljusbågen värmer upp materialet och processen skyddas av en skyddsgas, exempelvis argon eller helium.

Punktsvetsning

Punktsvetsning är en typ av motståndssvetsning som används för att svetsa ihop plåtar. Två elektroder pressar ihop plåtarna och leder ström genom dem där resultatet blir att materialet smälter ihop i en punkt.

Vi hjälper dig med svetsning

Vilken av våra metoder lämpar sig bäst för ditt behov? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det. Kontakta oss idag så diskuterar vi ditt behov av svetsning!

URVAL AV UPPDRAG

Kolsyreavdrivare

Kolsyreavdrivare

Kolsyreavdrivare, SS 2343, beställd av Water Processing Sweden AB... Läs mer » 
Isolerade tankar

Tankar

Syrafast dubbelmantlade och isolerade tankar diameter 1300 mm, levererade till... Läs mer »